Humanity Interdisconnected

Humanity Interdisconnected – et fotoprojekt om mennesket i menneskeheden

Forestil dig, at du kommer fra en anden planet og bliver sendt på mission til planeten Jorden for at observere den her besynderlige art, mennesket. Forestil dig at lande midt i metropoler som Mexico City, New York, Tokyo. Midt i kaos, mylder, larm, trafik, smog.

Hvad du ser, hører og føler, stemmer ikke overens med rationalitet og sund fornuft. Du kan ikke med rette vende hjem til din egen planet og i din rapport påstå, at menneskearten tager godt vare på sig selv, hinanden, sine medarter og sit habitat.

Men du er splittet, for selvom indtrykket af menneskearten i et metaperspektiv synes lidet flatterende, er indtrykket væsentligt anderledes, hvis man kommer lidt tættere på individniveauet.

På det niveau vil du kunne lande blandt en flok mennesker et hvilket som helst sted på Jorden og finde fællesskab, forståelse og medfølelse uanset religion, hudfarve, social klasse og politisk holdning. Og du forstår, at alle mennesker er ens med de samme basale drømme om at leve et godt og trygt liv i fred og frihed.

Det skal også med i rapporten. Og sammen med dine overordnede vil du gruble dig ind i uendeligheden over modsætningen mellem menneskets godhed og menneskehedens adfærd.

Projektet er i udvikling og består af snapshotfotografi taget hvorsomhelst og nårsomhelst. Ude, hjemme, I Danmark, på ferie, på rejse, dag, nat, året rundt.